FINANSOWANIE
badań z funduszy
europejskich

Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze DAINA

logoncn.jpg

Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez litewskie zespoły naukowe mogą występować litewskie jednostki badawcze i naukowe wskazane we Rejestrze Instytucji Badawczych i Naukowych1.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1) które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
2) których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
3) które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
4) których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
5) których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie);
6) w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
Sposób i termin składania wniosków:
Wnioskodawca polski składa wspólny polsko-litewski wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF) w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego. Dodatkowo, wnioskodawca litewski składa za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków LMT komplet dokumentów wymaganych przez LMT. Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.
Informujemy, że w konkursie DAINA wnioskodawcy załączają w OSF pliki pdf zawierające wypełniony formularz Joint Project Description oraz CV kierowników polskiego i litewskiego zespołu badawczego.

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.
Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

Kontakt NCN:

dr Magdalena Łopuszańska-Rusek (link sends e-mail), tel. +48 12 341 9164

dr hab. Wojciech Sowa (link sends e-mail), tel. +48 12 341 9171

dr Magdalena Godowska (link sends e-mail), tel. +48 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych)

Kontakt LMT:

Darius Grigaliūnas (link sends e-mail), tel. +370 5 236 0507

2017-09-26

Zobacz także

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×